THPT PHƯƠNG NAM

Lịch sử, ý nghĩa logo trường THPT dân lập Phương Nam

Lịch sử, ý nghĩa logo trường THPT dân lập Phương Nam

Trường THPT dân lập phương nam được thành lập theo quyết định số 2223/QĐ-UB ngày 4 tháng 6 năm 1998 của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lấy tên là trường phổ thông trung học dân lập Phương Nam...

Chi tiết

HOẠT ĐỘNG