THPT PHƯƠNG NAM

TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG

THÔNG TIN - KÊNH KIẾN THỨC

Tìm hiểu tốc độ vũ trụ cấp 1, cấp 2, cấp 3, kênh khám phá

Tìm hiểu tốc độ vũ trụ cấp 1, cấp 2, cấp 3, kênh khám phá

Tốc độ vũ trụ cấp 1 đối với trái đất v ≈ 7,9km/s = 28440km/h là huyển động theo quỹ đạo tròn gần bề mặt của trái đất, đây cũng là tốc độ tối thiểu để vệ tinh không bị rơi về trái...