THÔNG TIN TUYỂN SINH

ts
Tuyển mới: 8 lớp 10 (sĩ số 30 - 35 học sinh/lớp)
Tuyển bổ sung: học sinh lớp 11, lớp 12
Phương án tuyển sinh:
Phương án 1: xét tuyển học bạ
Phương án 2: xét theo điểm thi vào 10
Thời gian tuyển: 3/5/2018 đến 15/7/2018
THÔNG TIN CHI TIẾT

LỊCH HOẠT ĐỘNG