Chúng mình học Ngữ Văn.


Văn học luôn là một bộ môn nhiều cảm xúc nhưng khô khan vì có nhiều sự kiện, nhiều thể loại, nhiều tác phẩm sợ nhất là phải học thuộc lòng.

Tuy nhiên giáo viên dạy văn trường THPT Phương Nam luôn sáng tạo, đổi mới phương pháp để các em học sinh tiếp cận với môn văn một cách thú vị nhất.

Chúng mình học Ngữ Văn.

Chúng mình học Ngữ Văn.

Chúng mình học Ngữ Văn.

Chúng mình học Ngữ Văn.

Chúng mình học Ngữ Văn.

Chúng mình học Ngữ Văn.

Chúng mình học Ngữ Văn.Chúng mình học Ngữ Văn.Chúng mình học Ngữ Văn.Chúng mình học Ngữ Văn.