Chương trình khai giảng ấn tượng năm học 2019 – 2020 ấn tượng và nhiều màu sắc.


Chương trình khai giảng ấn tượng năm học 2019 – 2020 ấn tượng và nhiều màu sắc.

Thầy cô giáo nhà trường chụp ảnh lưu niệm

Chương trình khai giảng ấn tượng năm học 2019 – 2020 ấn tượng và nhiều màu sắc.

Múa : Bánh trôi nước – 11A1

 

Chương trình khai giảng ấn tượng năm học 2019 – 2020 ấn tượng và nhiều màu sắc.

Múa Thư pháp – 11A9

Chương trình khai giảng ấn tượng năm học 2019 – 2020 ấn tượng và nhiều màu sắc.

Để Mị nói cho mà nghe – Do CLB nghệ thuật của nhà trường thể hiện

Chương trình khai giảng ấn tượng năm học 2019 – 2020 ấn tượng và nhiều màu sắc.

Nhảy hiện đại 11A4 và nhóm nhảy cự học sinh Phương Nam

Chương trình khai giảng ấn tượng năm học 2019 – 2020 ấn tượng và nhiều màu sắc.

TM Nhảy hiện đại do nữ sinh 10A2 thể hiện