Đội ngũ cán bộ giáo viên trường thpt dân lập Phương Nam năm học 2011-2012


Trường thpt dân lập Phương Nam với bề dày thành tích trong hoạt động giáo dục và đào tạo, điều làm nên thương hiệu của nhà trường chính là đội ngũ các thầy cô giáo giỏi tham gia công tác tại trường.

100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, có năng lực chuyên môn cao, nhiệt tình, tâm huyết, có khả năng áp dụng những phương pháp và phương tiện dạy học hiện đại.

Đội ngũ cán bộ giáo viên trường thpt dân lập Phương Nam năm học 2011-2012

Th.s Đoàn Kiều Anh – GV Lý

Đội ngũ cán bộ giáo viên trường thpt dân lập Phương Nam năm học 2011-2012

Thầy Nguyễn Văn Mạnh – GV Toán (Giải nhì thi giáo viên giỏi cấp thành phố)

Đội ngũ cán bộ giáo viên trường thpt dân lập Phương Nam năm học 2011-2012

Th.s Nguyễn Thị Huyền – GV Hóa

Đội ngũ cán bộ giáo viên trường thpt dân lập Phương Nam năm học 2011-2012

Cô Trần Thị Mùi – GV Văn (Giải nhất thi GV giỏi cụm Hoàng Mai – Thanh Trì)

Đội ngũ cán bộ giáo viên trường thpt dân lập Phương Nam năm học 2011-2012

Cô Nguyễn Thị Mỹ Phượng – GV Văn (Giải nhì thi giáo viên giỏi cấp thành phố)

Đội ngũ cán bộ giáo viên trường thpt dân lập Phương Nam năm học 2011-2012

Th.s Nguyễn Kiều Oanh -GV Văn (Giải ba thi giáo viên giỏi cấp thành phố)

Đội ngũ cán bộ giáo viên trường thpt dân lập Phương Nam năm học 2011-2012

Đội ngũ cán bộ giáo viên trường thpt dân lập Phương Nam năm học 2011-2012

Đội ngũ cán bộ giáo viên trường thpt dân lập Phương Nam năm học 2011-2012

Đội ngũ cán bộ giáo viên trường thpt dân lập Phương Nam năm học 2011-2012

Đội ngũ cán bộ giáo viên trường thpt dân lập Phương Nam năm học 2011-2012

Đội ngũ cán bộ giáo viên trường thpt dân lập Phương Nam năm học 2011-2012

Đội ngũ cán bộ giáo viên trường thpt dân lập Phương Nam năm học 2011-2012

Đội ngũ cán bộ giáo viên trường thpt dân lập Phương Nam năm học 2011-2012

Đội ngũ cán bộ giáo viên trường thpt dân lập Phương Nam năm học 2011-2012

Đội ngũ cán bộ giáo viên trường thpt dân lập Phương Nam năm học 2011-2012

Đội ngũ cán bộ giáo viên trường thpt dân lập Phương Nam năm học 2011-2012

Đội ngũ cán bộ giáo viên trường thpt dân lập Phương Nam năm học 2011-2012

Đội ngũ cán bộ giáo viên trường thpt dân lập Phương Nam năm học 2011-2012

Đội ngũ cán bộ giáo viên trường thpt dân lập Phương Nam năm học 2011-2012

Đội ngũ cán bộ giáo viên trường thpt dân lập Phương Nam năm học 2011-2012

Đội ngũ cán bộ giáo viên trường thpt dân lập Phương Nam năm học 2011-2012