Danh sách lãnh đạo, giáo viên trường thpt dân lập Phương Nam năm học 2017-2018

Thầy: Trần Văn Thái

Chức vụ: phó hiệu trưởng phụ trách

Điện thoại: 0903.260.467

Trình độ chuyên môn:

  • Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân – chuyên ngành Kinh tế phát triển
  • Tốt nghiệp Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 – chuyên ngành Hóa học
  • Tốt nghiệp Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh – chuyên ngành Lý luận cao cấp

Tóm tắt quá trình công tác

  • 05/1972 – 12/1975: Bộ đội Quân chủng phòng không – Không quân
  • 01/1976 – 08/1982: Quyền Hiệu trưởng Đại Học Nông Nghiệp Tại chức
  • 09/1982 – 09/1986: Cán bộ phòng tổ chức Sở Nông nghiệp Hà Nội
  • 10/1986 – 07/1989: Bí thư Đảng ủy, Đơn vị trưởng tại Khercon, Liên Xô
  • 09/1989 – 05/2004:

– Trưởng phòng tổ chức Trường bồi dưỡng cán bộ GD Hà Nội

– Tổng thư ký kiêm chánh văn phòng Liên hiệp các hội Khoa học – Kỹ thuật Hà Nội

  • 06/2004 – 01/2010: Phó Hiệu trưởng trường TC Kinh tế Hà Nội
  • 01/2014 – Nay: Phó hiệu trưởng phụ trách trường THPT Phương Nam

BỘ MÔN NGỮ VĂN
giáo viên trường dân lập Phương Nam Hà Nội

 Cô: Nguyễn Thị Mỹ Phượng

Chức vụ: tổ trưởng chuyên môn

Trình độ: Cử nhân

Giảng dạy: Ngữ văn

Năm vào ngành: 1999

Điện thoại: 0983 720 509

 giáo viên trường dân lập Phương Nam Hà Nội

 Cô: Trần Thị Mùi

Chức vụ: giáo viên

Trình độ: Cử nhân

Giảng dạy: Ngữ Văn

Năm vào ngành: 1998

Điện Thoại: 01668 089 896

 

 Cô: Hoàng Phương Lan

Chức vụ: giáo viên

Trình độ: Cử nhân

Giảng dạy: Ngữ Văn

Năm vào ngành: 2000

Điện Thoại: 0982 780 617

 Cô: Đỗ Thị Ngọc Thúy

Chức vụ: giáo viên

Trình độ: Cử nhân

Giảng dạy: Ngữ Văn

Năm vào ngành: 2010

Điện Thoại: 0984 296 383

 Cô: Nguyễn Thị Lan

Chức vụ: giáo viên

Trình độ: Thạc sĩ

Giảng dạy: Ngữ Văn

Năm vào ngành: 2007

Điện Thoại: 01677 488 252

BỘ MÔN TOÁN
 giáo viên trường dân lập Phương Nam Hà Nội

Thầy: Nguyễn Văn Mạnh

Chức vụ: tổ trưởng chuyên môn

Trình độ: Cử nhân

Giảng dạy: môn Toán

Năm vào ngành: 2003

Điện Thoại: 0915054930

 

 Cô: Nguyễn Thị Nga

Chức vụ: giáo viên

Trình độ: Cử nhân

Giảng dạy: môn Toán

Năm vào ngành: 2000

Điện Thoại: 0976287411

 giáo viên trường dân lập Phương Nam Hà Nội

 Cô: Lê Kim Oanh

Chức vụ: giáo viên

Trình độ: Cử nhân

Giảng dạy: môn Toán

Năm vào ngành: 2009

Điện Thoại: 01688599899

 11162447_1625783017666143_7462378641702090008_n

 Cô: Trần Thị Nga

Chức vụ: giáo viên

Trình độ: Cử nhân

Giảng dạy: môn Toán

Năm vào ngành: 2004

Điện Thoại: 0934 411 311

 Thầy: Lưu Thành Đạt

Chức vụ: giáo viên

Trình độ: Cử nhân

Giảng dạy: môn Toán

Năm vào ngành: 2016

Điện Thoại: 09768 499 80

BỘ MÔN VẬT LÝ
 giáo viên trường dân lập Phương Nam Hà Nội

 Cô: Lê Thị Việt Anh

Chức vụ: tổ trưởng chuyên môn

Trình độ: Thạc sĩ

Giảng dạy: Vật Lý

Năm vào ngành: 1995

Điện Thoại: 0953 583 786

Thầy: Lê Văn Trường

Chức vụ: giáo viên

Trình độ: Cử nhân

Giảng dạy: Vật lý

Năm vào ngành: 2007

Điện Thoại: 0978 130 103

 

 Cô: Trần Thị Thu Trang

Chức vụ: giáo viên

Trình độ: Cử nhân

Giảng dạy: Vật lý

Năm vào ngành: 2007

Điện Thoại: 0984 148 558

 giáo viên trường dân lập Phương Nam Hà Nội

 Cô: Chu Thị Diệu Hoa

Chức vụ: giáo viên

Trình độ: Cử nhân

Giảng dạy: Vật lý

Năm vào ngành: 2015

Điện Thoại: 01676 212 787

BỘ MÔN HÓA HỌC
 

 Cô: Nguyễn Thị Minh Phương

Chức vụ: tổ trưởng chuyên môn

Trình độ: Thạc sĩ

Giảng dạy: Hóa học

Năm vào ngành: 1981

Điện Thoại: 0903 488 341

 giáo viên trường dân lập Phương Nam Hà Nội

Thầy: Phạm Hồng Hải

Chức vụ: giáo viên

Trình độ: Cử nhân

Giảng dạy: Hóa học

Năm vào ngành: 1974

Điện Thoại: 01677 074 331

 312790_128199530612790_8165077_n

Thầy: Trần Thị Hải Yến

Chức vụ: giáo viên

Trình độ: Thạc sĩ

Giảng dạy: Hóa học

Năm vào ngành: 2009

Điện Thoại: 0915 558 004

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ
 

 Cô: Nguyễn Thị Tuyết

Chức vụ: giáo viên

Trình độ: Cử nhân

Giảng dạy: Ngoại ngữ

Năm vào ngành: 1994

Điện Thoại: 0913 570 444

 giáo viên trường dân lập Phương Nam Hà Nội

 Cô: Nguyễn Thị Hường

Chức vụ: giáo viên

Trình độ: Cử nhân

Giảng dạy: Ngoại ngữ

Năm vào ngành: 2001

Điện Thoại: 0986 044 516

 Cô: Lê Thu Hà

Chức vụ: giáo viên

Trình độ: Thạc sĩ

Giảng dạy: Ngoại ngữ

Năm vào ngành: 2015

Điện Thoại: 01696 963 955

 

 Cô: Phạm Thị Hòa

Chức vụ: giáo viên

Trình độ: Cử nhân

Giảng dạy: Ngoại ngữ

Năm vào ngành: 2005

Điện Thoại: 0904 757 580

BỘ MÔN TIN HỌC
 

 Cô: Trần Thị Hải Yến

Chức vụ: tổ trưởng chuyên môn

Trình độ: Cử nhân

Giảng dạy: Tin học

Năm vào ngành: 1998

Điện Thoại: 0912 725 239

 

 Cô: Nguyễn Thị Diệu Hương

Chức vụ: giáo viên

Trình độ: Thạc sĩ

Giảng dạy: Tin học

Năm vào ngành: 2008

Điện Thoại: 0975 309 663

BỘ MÔN SINH HỌC
 13315692_796752160426673_1913368994378258753_n

 Cô: Vương Thị Thanh Thủy

Chức vụ: tổ trưởng chuyên môn

Trình độ: Thạc sĩ

Giảng dạy: Sinh học

Năm vào ngành: 2007

Điện Thoại: 0973 363 224

Cô: Nguyễn Thị Hà

Chức vụ: giáo viên

Trình độ: Cử nhân

Giảng dạy: Sinh học, Công nghệ 10

Năm vào ngành: 2009

Điện Thoại: 01666 752 668

BỘ MÔN LỊCH SỬ
 13754655_1743511662593901_5231701852439433888_n

 Cô: Bùi Hạnh Dung

Chức vụ: giáo viên

Trình độ: cử nhân

Giảng dạy: Lịch sử

Năm vào ngành: 2005

Điện Thoại: 01664 411 166

 

 Cô: Nguyễn Thị Lương

Chức vụ: giáo viên

Trình độ: Cử nhân

Giảng dạy: Lịch sử

Năm vào ngành: 2010

Điện Thoại: 0973 478 286

 giáo viên trường dân lập Phương Nam Hà Nội

 Cô: Lò Thị Kiều Oanh

Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn

Trình độ: Thạc sĩ

Giảng dạy: Lịch Sử

Năm vào ngành: 2000

Điện Thoại: 09833894711

BỘ MÔN ĐỊA LÝ
 

 Cô: Dương Thị Thủy

Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn

Trình độ: Thạc sĩ

Giảng dạy: Địa lý

Năm vào ngành: 2000

Điện Thoại: 0961 014 999

Thầy: Ngô Anh Hào

Chức vụ: giáo viên

Trình độ: Cử nhân

Giảng dạy: Địa lý

Năm vào ngành: 2007

Điện Thoại: 0983 191 618

Cô: Phạm Thị Nhinh

Chức vụ: giáo viên

Trình độ: Thạc sĩ

Giảng dạy: Địa lý

Năm vào ngành: 2007

Điện Thoại: 0976 178 683

BỘ MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
 giáo viên trường dân lập Phương Nam Hà Nội

 Cô: Vũ Thị Hoài Thu

Chức vụ: tổ trưởng chuyên môn

Trình độ: Cử nhân

Giảng dạy: GDCD

Năm vào ngành: 1996

Điện Thoại: 0986 722 007

Cô: Phạm Thị Vân Anh

Chức vụ: giáo viên

Trình độ: Thạc sĩ

Giảng dạy: GDCD

Năm vào ngành: 2004

Điện Thoại: 0912 172 289

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ

 Thầy: Đỗ Văn An

Chức vụ: tổ trưởng chuyên môn

Trình độ: Cử nhân

Giảng dạy: Công nghệ

Năm vào ngành: 2008

Điện Thoại: 0914 268 619

BỘ MÔN THỂ DỤC, QUỐC PHÒNG
img059

Thầy: Nguyễn Xuân Cảnh

Chức vụ: tổ trưởng chuyên môn

Trình độ: Cử nhân

Giảng dạy: Thể dục, GDQP

Năm vào ngành: 1998

Điện Thoại: 0975 913 002

 Thầy: Cao Anh Tuấn

Chức vụ: giáo viên

Trình độ: Cử nhân

Giảng dạy: Thể dục

Năm vào ngành: 2005

Điện Thoại: 0904 239 986