Lễ khai mạc giải bóng rổ học sinh Phương Nam năm học 2019-2020


Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Trường THPT Phương Nam tổ chức giải bóng rổ học sinh năm học 2019 – 2020. Đây là lần thứ 2 giải bóng rổ được tổ chức. Ở giải đấu lần này có 18 đội bóng nam tham gia và một điều mới ở giải đấu năm nay có thêm 6 đội nữ đến từ các lớp.

Lễ khai mạc giải bóng rổ học sinh Phương Nam năm học 2019-2020

Lễ khai mạc giải bóng rổ học sinh Phương Nam năm học 2019-2020

Lễ khai mạc giải bóng rổ học sinh Phương Nam năm học 2019-2020

Lễ khai mạc giải bóng rổ học sinh Phương Nam năm học 2019-2020Lễ khai mạc giải bóng rổ học sinh Phương Nam năm học 2019-2020

Lễ khai mạc giải bóng rổ học sinh Phương Nam năm học 2019-2020Lễ khai mạc giải bóng rổ học sinh Phương Nam năm học 2019-2020

Lễ khai mạc giải bóng rổ học sinh Phương Nam năm học 2019-2020

Lễ khai mạc giải bóng rổ học sinh Phương Nam năm học 2019-2020

Lễ khai mạc giải bóng rổ học sinh Phương Nam năm học 2019-2020

Lễ khai mạc giải bóng rổ học sinh Phương Nam năm học 2019-2020

Lễ khai mạc giải bóng rổ học sinh Phương Nam năm học 2019-2020

Lễ khai mạc giải bóng rổ học sinh Phương Nam năm học 2019-2020

Lễ khai mạc giải bóng rổ học sinh Phương Nam năm học 2019-2020

Dưới đây là dach sách các Bảng đấu của giải thi đấu bóng rổ học sinh Phương Nam năm học 2019 – 2020.

Lễ khai mạc giải bóng rổ học sinh Phương Nam năm học 2019-2020