Lễ ký cam kết thực hiện an toàn giao thông, phòng chống ma túy năm học 2015-2016


Nhằm nâng cao hiểu biết về an toàn giao thông, tác hại của ma túy, phòng trách các tai nạn thương tích trường THPT dân lập Phương Nam đã tổ chức lễ ký cam kết thực hiện luật an toàn giao thông, thực hiện luật phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, phòng chống tai nạn thương tích, thực hiện năm trật tự và văn minh đô thị 2015.

Về phía nhà trường đại diện tham gia buổi lễ ký cam kết thầy Trần Văn Thái – Phó hiệu trưởng, cô Phan Thị Thanh Thuận – phụ trách công tác quản lý học sinh, đại diện ban phụ huynh bà Trần Bích Ngà, đại diện công an phường Định công đồng chí thượng úy Kiều Anh Tuấn.

Lễ ký cam kết thực hiện an toàn giao thông, phòng chống ma túy năm học 2015-2016

thượng úy Kiều Anh Tuấn đại diện công an phường Định Công và Thầy Trần Văn Thái phó hiệu trưởng ký cam kết

[image_slider]

[image_items link=”https://lh3.googleusercontent.com/-5Qwl7wMGR1c/VhMl1rIzfAI/AAAAAAAADS8/tMngLfRKPOI/s640-Ic42/thpt%252520dan%252520lap%252520phuong%252520nam%252520ky%252520cam%252520ket%252520%2525282%252529.JPG” source=”https://lh3.googleusercontent.com/-5Qwl7wMGR1c/VhMl1rIzfAI/AAAAAAAADS8/tMngLfRKPOI/s640-Ic42/thpt%252520dan%252520lap%252520phuong%252520nam%252520ky%252520cam%252520ket%252520%2525282%252529.JPG”] Các em học sinh đang chia sẽ kiến thức về an toan giao thông và các tác hại  của ma túy [/image_items]
[image_items link=”https://lh3.googleusercontent.com/-N5HJZXIhuq8/VhMjHxHDWCI/AAAAAAAADRg/lkDIeUSEZkw/s640/thpt_dan_lap_phuong_nam_ky_cam_ket_(3).JPG” source=”https://lh3.googleusercontent.com/-N5HJZXIhuq8/VhMjHxHDWCI/AAAAAAAADRg/lkDIeUSEZkw/s640/thpt_dan_lap_phuong_nam_ky_cam_ket_(3).JPG”] Đại diện lớp 10A1 ký cam kết [/image_items]
[image_items link=”https://lh3.googleusercontent.com/-8FDNZg2eRyU/VhMjNN1CojI/AAAAAAAADRo/DdzfS30PHXY/s640/thpt_dan_lap_phuong_nam_ky_cam_ket_(4).JPG” source=”https://lh3.googleusercontent.com/-8FDNZg2eRyU/VhMjNN1CojI/AAAAAAAADRo/DdzfS30PHXY/s640/thpt_dan_lap_phuong_nam_ky_cam_ket_(4).JPG”] Đại diện lớp 10A3 ký cam kết [/image_items]
[image_items link=”https://lh3.googleusercontent.com/-X48zKKvigKY/VhMjzDzf6WI/AAAAAAAADR8/I0X_8I-MQyY/s640/thpt_dan_lap_phuong_nam_ky_cam_ket_(5).JPG” source=”https://lh3.googleusercontent.com/-X48zKKvigKY/VhMjzDzf6WI/AAAAAAAADR8/I0X_8I-MQyY/s640/thpt_dan_lap_phuong_nam_ky_cam_ket_(5).JPG”] Đại diện lớp 10A4 ký cam kết [/image_items]

[image_items link=”https://lh3.googleusercontent.com/-lRbkl4Z2gKw/VhMj3xFZaAI/AAAAAAAADSE/teZHmy2VqzU/s640/thpt_dan_lap_phuong_nam_ky_cam_ket_(7).JPG” source=”https://lh3.googleusercontent.com/-lRbkl4Z2gKw/VhMj3xFZaAI/AAAAAAAADSE/teZHmy2VqzU/s640/thpt_dan_lap_phuong_nam_ky_cam_ket_(7).JPG”] Đại diện lớp 11A1 ký cam kết [/image_items]

[image_items link=”https://lh3.googleusercontent.com/-N-hAOawFg_w/VhMj8fvZQAI/AAAAAAAADSM/MXomLfnDvhg/s640/thpt_dan_lap_phuong_nam_ky_cam_ket_(8).JPG” source=”https://lh3.googleusercontent.com/-N-hAOawFg_w/VhMj8fvZQAI/AAAAAAAADSM/MXomLfnDvhg/s640/thpt_dan_lap_phuong_nam_ky_cam_ket_(8).JPG”] Đại diện lớp 11A2 ký cam kết [/image_items]

[image_items link=”https://lh3.googleusercontent.com/-1lk3p_Yun7Y/VhMkAYOFx_I/AAAAAAAADSU/FX7SxOsWN28/s640/thpt_dan_lap_phuong_nam_ky_cam_ket_(10).JPG” source=”https://lh3.googleusercontent.com/-1lk3p_Yun7Y/VhMkAYOFx_I/AAAAAAAADSU/FX7SxOsWN28/s640/thpt_dan_lap_phuong_nam_ky_cam_ket_(10).JPG”] Đại diện lớp 12A1 ký cam kết [/image_items]

[image_items link=”https://lh3.googleusercontent.com/-ysX_B2zn28c/VhMkEEMBsfI/AAAAAAAADSc/xm7fph5mKfQ/s640/thpt_dan_lap_phuong_nam_ky_cam_ket_(11).JPG” source=”https://lh3.googleusercontent.com/-ysX_B2zn28c/VhMkEEMBsfI/AAAAAAAADSc/xm7fph5mKfQ/s640/thpt_dan_lap_phuong_nam_ky_cam_ket_(11).JPG”] Đại diện lớp 12A2 ký cam kết [/image_items]

[image_items link=”https://lh3.googleusercontent.com/-LTe-podgqI4/VhMkI2EEuHI/AAAAAAAADSk/MHx3Bg6zggk/s640/thpt_dan_lap_phuong_nam_ky_cam_ket_(12).JPG” source=”https://lh3.googleusercontent.com/-LTe-podgqI4/VhMkI2EEuHI/AAAAAAAADSk/MHx3Bg6zggk/s640/thpt_dan_lap_phuong_nam_ky_cam_ket_(12).JPG”] Đại diện ban phụ huynh ký cam kết [/image_items]

[/image_slider]