Hoàn thành điểm HK I năm học 2017 – 2018

Trường THPT Phương Nam thông báo về việc hoàn thành điểm học kỳ I năm học 2017 – 2018

  1. Giáo viên bộ môn download bảng điểm mẫu, nhập điểm thành phần, điểm học kỳ đầy đủ gửi lại qua email thptphuongnam.edu.vn@gmail.com
  2. Bảng điểm mẫu download theo tên –  bộ môn
  3. Không chỉnh sửa những thông tin trong bảng điểm, không gửi bảng điểm sai mẫu
  4. Hạn nộp:
    • các môn thi không chia phòng 15/12/2017
    • các môn thi có chia phòng 20/12/2017
  5. Mọi thắc mắc liên hệ thầy Trường (0978 130 103)

Link download bảng điểm mẫu

CD_HK1_THPT_C.DươngCD

CD_HK1_THPT_C.ThuCD

CN_HK1_THPT_C.HàSV

CN_HK1_THPT_T.AnCN

Địa_HK1_THPT_C.NhinhĐ

Địa_HK1_THPT_C.ThủyĐ

Địa_HK1_THPT_Th.HàoĐ

Hóa_HK1_THPT_C.PhươngH

Hóa_HK1_THPT_C.YếnH

Hóa_HK1_THPT_T.HảiH

Lí_HK1_THPT_C.HoaL

Lí_HK1_THPT_C.TrangL

Lí_HK1_THPT_C.V.AnhL

Lí_HK1_THPT_T.TrườngL

NN_HK1_THPT_C.HàA

NN_HK1_THPT_C.HườngA

NN_HK1_THPT_C.NhungA

NN_HK1_THPT_C.TuyếtA

QP_HK1_THPT_T.CảnhTD

Sinh_HK1_THPT_C.HàSV

Sinh_HK1_THPT_C.ThủySV

Sử_HK1_THPT_C.DungS

Sử_HK1_THPT_C.LươngS

Sử_HK1_THPT_C.OanhS

Tin_HK1_THPT_C.HươngTin

Tin_HK1_THPT_C.YếnTin

Toán_HK1_THPT_C.N.NgaT

Toán_HK1_THPT_C.OanhT

Toán_HK1_THPT_C.T.NgaT

Toán_HK1_THPT_T.ĐạtT

Toán_HK1_THPT_T.MạnhT

Văn_HK1_THPT_C.MùiV

Văn_HK1_THPT_C.N.LanV

Văn_HK1_THPT_C.P.LanV

Văn_HK1_THPT_C.PhượngV

Văn_HK1_THPT_C.Thúy
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *