Lịch thi học kỳ II khối 10 + 11 năm học 2017-2018

LỊCH THI HỌC KỲ II KHỐI 10 + 11 NĂM HỌC 2017 – 2018

Các môn thi không chia phòng

+ CN, TD, QP, Tin: tổ chức kiểm tra lấy điểm học kỳ II vào tiết theo phân phối chương trình.

+ Sử, Địa, CD, Sinh: Thi tập trung toàn trường theo đơn vị lớp vào các tiết đầu, giáo viên có thời khóa biểu trực tiếp coi thi.

Các môn thi chia phòng:

+ Văn, Toán, lý, hóa, anh: tổ chức thi theo phòng, danh sách phòng thi dán ở bảng tin.

Lưu ý: Giáo viên bộ môn được phân công ra đề hoàn thành đúng hạn.

Xem thêm: GVBM hoàn thành điểm HK2 Khối 10 + 11 hạn cuối 15/5/2018

LỊCH THI HỌC KỲ II KHỐI 10 + 11 CHI TIẾT

Lịch thi học kỳ II khối 10 + 11 năm học 2017-2018

Lịch thi học kỳ II khối 10 + 11 năm học 2017-2018

 

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *