Trích đoạn phần thi tài năng cuộc thi “Học sinh thanh lịch” 26-3-2012


Cuộc thi “Học sinh thanh lịch” do trường thpt Phương Nam tổ chức chào mừng ngày 26/3/2012 nổi bật bởi các phần thi tài năng của các em học sinh tham dự, dưới đây là một vài trích đoạn trong nhiều phần thi tài năng của các em học sinh.

xem thêm:  cuộc thi “học sinh thanh lịch” trường thpt dân lập Phương Nam 26-3-2012

Trích đoạn phần thi tài năng cuộc thi “Học sinh thanh lịch” 26-3-2012

phần thi “Múa hiện đại” của thí sinh Hoàng Hương Giang chi Đoàn 11A1 và thí sinh Đinh Thị Ánh Dương chi Đoàn 12A1

 

 

Trích đoạn phần thi Múa của thí sinh Nguyễn An chi Đoàn 11C3 và thí sinh Nguyễn Hồng Minh học sinh lớp 6A

 

Trích đoạn phần thi đơn ca của thí sinh Hà Tố Uyên chi Đoàn 11C2 và thí sinh Nguyễn Tuấn Trường chi Đoàn 10C1

 

 

Trích đoạn phần thi múa quyền của thí sinh Vũ Viết Công chi Đoàn 11C2